Připravujeme

Připravujeme výstavbu 3 rodinných domů na ulici
Havlíčkova / Rodinova v Hodoníně

Řešená stavba, tří rodinných domů se nachází na rohu ulic Rodina a Havlíčkova v blízkosti centra obce Hodonín. V současné době je na pozemcích dokončena demolice objektů, dle rozhodnutí o odstranění stavby č.j. MUHOCJ 49721/2020.

Rodinné domy svým účelem, velikostí i vzhledem odpovídají charakteru stávající zástavby. Oblast řešeného území se nachází ve stabilizované zastavěné části obce, katastrální území Hodonín, parc. č. 10848, 10847 a 3169.

 • Název stavby

  Novostavba 3 rodinných domů, Hodonín, Nárožní ul. Havlíčkova, Rodinova

 • Místo stavby

  okres Hodonín, město Hodonín, nárožní ul. Havlíčkova, Rodinova

 • Údaje o stavebníkovi

  EURO HOME GASTRO a.s.
  Praha 1, Řeznická 1486/5, 11000
  IČ: 28188187

Navrhovaným záměrem se doplňuje proluka po zbouraných objektech stávající řadové zástavby. Novostavby RD doplňují uliční řadu rohového pozemku a jsou navržené tak aby respektovali ráz okolí, je držena uliční čára a orientace hřebene sedlové střechy.

Jednotlivé rodinné domy jsou provedeny jako nepodsklepené dvoupodlažní stavby. Zastřešení je voleno sedlovou střechou s průběžnými, nebo samostatnými vikýři. Rohový dům je zastřešen rovnou střechou. Výška hřebene sedlové střechy je +8,230 a výška atiky ploché střechy je +6,480.

Fasáda rodinných domů je navržena v omítce bílé barvy. U rohového domu je to v kombinaci s obkladem z cihelných pásků. Krytina sedlové střechy pálená keramická taška, nebo betonová taška v barvě cihlově červené. Výplně otvorů v barvě antracitu.

Součástí stavby jsou přípojky na veřejnou technickou infrastrukturu pro každý rodinný dům samostatně a sjezdy se zpevněnými plochami z garáží na pozemní komunikaci.